Zwaai Zwaai Gebaren

Babygebarentaal Zwaai zwaai! Home


Soms zou je wel eens in het koppie van een baby, peutertje, kind, kleinkind, willen kijken... Wat gaat er in hem om, waar denkt hij aan? En zeker als hij driftig , of heel verdrietig is: "Wat wil hij nou?"

Baby's, kleine kinderen, maar ook autistische of gehandicapte kinderen begrijpen vaak, al veel eerder, veel meer, dan men denkt! Met behulp van babygebaren (ook wel :"Nederlands Ondersteund door gebaren" genoemd) is het mogelijk om  met heel jonge kindjes te communiceren, LANG voordat ze in staat zijn woorden uit te spreken. Al vanaf 6 tot 9 mnd. kunnen baby´s zich uiten dmv gebaren. We vinden het heel gewoon dat ze al vroeg 'Dag'-zwaaien als bv. oma weggaat, dus waarom zou je die gebaren niet uitbreiden?

Zwaai! Zwaai! Gebaren verzorgt lezingen en cursussen in het toepassen van "Nederlands ondersteund door Gebaren of ook wel babygebaren of Gebaren met je baby ". Zo geef je een kind een extra mogelijkheid met jou te communiceren, het initiatief te nemen in contact. Het kind kan  je duidelijk maken wat het wil door een gebaar te maken: 'Eten', 'Drinken', 'Slapen',  'Vieze broek', zelfs 'Pijn' of 'Verdriet' etc.. of jouw aandacht vragen voor iets dat het interesseert.

 Al snel begrijpen deze kinderen  dat een gebaar meer oplevert dan jengelen, huilen of krijsen.

Nu is het nog de enige manier om iets duidelijk te maken... Daarna zijn we heel lang bezig om ze weer af te leren om te krijsen en weer aan te leren gewoon te vragen om wat ze willen. Terwijl het dus ook anders kan...!

Babygebarentaal gebruiken heeft vele voordelen:

 • Minder frustratie bij het kind en de ouders/verzorgers.
 • Minder driftbuien, minder last van de zgn. PEUTERPUBERTEIT.
 • Meer contact.
 • Goed voor het zelfvertrouwen
 • Kind voelt zich begrepen.
 • Makkelijker leren praten omdat het TAALVERWERVINGS PROCES eerder actief wordt gestimuleerd.  
 • EN HET IS GEWOON HEEL ERG LEUK!!!  

  Bovendien heeft onderzoek uitgewezen dat kinderen die al vroeg gebaren gebruiken:
  - Een grotere woordenschat hebben
  - BETER  en EERDER praten
  - Eerder langere zinnen maken
  - Later makkelijker een andere taal leren
  - Meer zelfvertrouwen hebben 
  - Op 8 jarige leeftijd gemiddeld hoger scoren op IQ testen.  
                                                                                                                                    
  Contact? damsaers@ziggo.nl voor alle info.

  Wilt U ook de voordelen van babygebaren gaan toepassen? Kijk dan bij Cursus Particulieren of bij Cursus Instellingen/Organisaties
  Heel graag tot ziens en :

  Zwaai! Zwaai!  Annette Souverijn-Saers